Kontakt

Pasarela sistem

Adresa: Senteleki Kornela 18
Zip code: 21 000

NOVI SAD
SRBIJA

PIB: 109398224
MATIČNI BROJ: 21175374

Telefon: +381 21 505 636
Mobilni telefon: +381 63 521 849
E-mail:pasarelaserbia@gmail.com